Terrassa es pot visualitzar quantitativament a través de múltiples dades: d’habitants, d’immobles, espai públic, … Aquestes són un punt de partida per entendre la dimensió de la ciutat i les seves característiques.

En motiu del Procés Àgora Terrassa, L’Observatori Econòmic, Social i de Sostenibilitat de Terrassa (OESST) ha preparat documentació per a la reflexió estratègica explicativa i l’ha refos en uns fascicles temàtics que resumeixen les dades més importants sobre:

0. Anàlisi interna i externa, positiva i negativa de: Debilitats / Amenaces/ Fortaleses i Oportunitats (DAFO)

1. Població – Tendències demogràfiques

2. Evolució de la població activa

3. Estructura econòmica

4. Consums

5. PIB i Rendes

6. Mobilitat

7. Urbanisme i habitatge

8. Ensenyament i recerca

9. Perfil de la Ciutat – Indicadors bàsics

L’OESST ha recollit i treballat aquests documents a partir de les Xifres de Terrassa i els successius Anuaris i Informes de Conjuntura que elabora sobre la ciutat. També s’han tingut en compte altres estudis i aproximacions socieconòmiques i informes d’evolució del mercat de treball, a més de les dades de la xarxa el Perfil de la Ciutat establint un marc quantitatiu i qualitatiu aproximat de la realitat urbana que coneixem i en la que vivim.