La Junta de Portaveus el 4 de març de 2013 va acordar iniciar un procés per a la obtenció d’un Pacte de Ciutat. Posteriorment el 15 de març mitjançant un Decret acorda constituir-se com a Comissió d’Impuls del Procés Àgora Terrassa per afrontar el repte de repensar els valors i objectius associats al model de...