El context és difícil, altament canviant i ni la persona més sàvia del món podria donar receptes del que es pot fer i s’ha de fer, tot està sotmès a conviccions, interpretacions, variables i relacions. La mateixa ciutat ha de fer-se les preguntes, generar les dinàmiques i buscar les claus per gestionar la situació actual...