Banc de Bones Pràctiques

 

Recentment el procés Àgora Terrassa i l’experiència Arllibre ha estat seleccionat com a una Bona Pràctica per la seva aportació innovadora i de qualitat en l’àmbit de la participació i ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

En cada moment històric es generen diferents tendències socials que són fruït de les condicions econòmiques, polítiques i demogràfiques que fan possibles moltes oportunitats d’innovació i millora. Sabem que la ciutadania, les Administracions i els Ajuntaments tenen la necessitat i l’oportunitat de promoure noves iniciatives i pràctiques per adequar-se a les diferents tendències, situacions i èpoques però no sempre es poden o s’arriben a portar a terme.

El fet que s’hagi tingut en compte l’Àgora per formar part d’aquest catàleg com a bona pràctica implica el reconeixement de l’actuació i la metodologia innovadora i d’excel·lència que s’ha utilitzat. En aquest sentit és essencial donar les gràcies i traslladar aquest reconeixement a tots i totes els que heu participat de l’Àgora i l’heu fet gran, en especial la Comissió Dinamitzadora i l’anterior Comissió d’Impuls del mandat polític 2011-2015, així com els ciutadans i entitats que heu fet créixer l’ArlliBRE.

Fitxa Reconeixement de Bona Pràctica detallada on s’identifiquen els impactes, els punts forts, els punts dèbils, les propostes de millora i la invitació a que altres entitats i organitzacions per tal que també iniciïn camins inspirats en el procés Àgora.

També podeu veure correu que ens han fet arribar i el document -resum presentat

Memoria Bones Pràctiques Àgora Terrassa