Les demandes són lícites però en el context actual encara aporten més les propostes i sobre tot si van acompanyades amb activitat motora, de solucions creatives i no reactiva i de reclamacions. Aquesta reflexió és la que podria haver inspirat aquesta pregunta que es va fer en el Mur de l’Àgora del 25 de novembre de 2013.
A més, no es tracta només de fer les propostes sinó d’anar-les executant de forma compartida per part dels diferents actors de la societat.

agora_clam_propostes
L’inici de l’Àgora a partir de preguntes és una forma de començar, no només original, sinó que parteix de la base que per fer la pregunta a la ciutadania, un mateix s’hi ha d’incloure perquè es generin noves dinàmiques i iniciar camins diferents. Alhora les preguntes poden: incloure objectius, deixar paleses realitats, donar opcions o incitar a l’acció.
Una pregunta exemple que va sorgir de l’acte inicial: Serem capaços de renunciar als interessos particulars per assolir el bé comú? En aquest sentit i per respondre a la pregunta, calen propostes que vagin més enllà d’allò públic i privat que aportin, que la gent hi cregui i aposti més enllà de les demandes.

Properament, les activitats Àgora Terrassa han de permetre reflexionar sobre les preguntes que es plantegen i també anar apoderant la ciutadania per convertir algunes d’elles en propostes i executar-les.