INTRODUCCIÓ El funcionament del sistema econòmic espanyol al voltant de l’any 2000 va permetre que moltes necessitats bàsiques i no tan bàsiques estiguessin cobertes per a la gran majoria de la població, cosa que va fer que els ciutadans creéssin noves necessitats, de caire postmaterialista (com en una piràmide de Maslow), però aquesta creació de...