INTRODUCCIÓ  En aquests moments, la prioritat són les persones, la promoció econòmica i per últim la millora de l’espai públic ara, més ben dit, espai comú de la ciutat. Els paisatges urbans paulatinament, fins i tot abans de l’arribada de la democràcia, han passat del subdesenvolupament al desenvolupament: subministraments d’aigua, d’electricitat, clavegueram, transport, escoles… Avui...