El procés Àgora Terrassa comença arran del consens dels grups polítics amb representació municipal, que es constitueixen en la Comissió d’Impuls per iniciar-lo.

Per preparar l’Acte inicial la Comissió Dinamitzadora es va preguntar: Com donar cabuda a la Comissió d’Impuls, representants dels grups polítics municipals, com a iniciadors d’aquest camí? En aquest sentit va demanar que la Comissió d’Impuls estés present en l’acte per donar validesa en l’inici, però des de la normalitat i entre el torn de preguntes del públic.

politics_al_marge_del_proces

El gran repte de l’Àgora és dotar-se d’un “espai” on enfortir la capacitat d’incidència ciutadana en el govern de la ciutat però des de la cooperació i el diàleg sincer i constant entre uns i altres. En aquest sentit,  cal que qui té responsabilitats de govern participi com a tal i estigui disposat a respondre, comprometre’s, donar el seu punt de vista i enriquir el debat i l’acció que col•lectivament es decideixi impulsar.

A mesura que les activitats es portin a terme els portaveus municipals i membres de partits i entitats participaran a títol personal juntament amb la ciutadania per construir reflexions i propostes més enllà de la seva condició d’entitats i organitzacions institucionalitzades.