Si la ciutadania s’implica en processos participatius, el que vol és que la visió que aporta sigui respectada sigui quin sigui el partit que governi. Segurament aquesta és la idea de la que parteix el o la ciutadana que va fer aquesta pregunta.

canvis_politics_290

El procés Àgora Terrassa comença arran del consens dels grups polítics amb representació municipal, que es constitueixen en la Comissió d’Impuls per iniciar-lo. Aquest acord mostra la voluntat d’unitat i acord perquè es pugui desenvolupar amb màxima independència i , un cop iniciat, que la pròpia ciutadania sigui la protagonista.

L’Alcalde i la pròpia Comissió Dinamitzadora han mostrat en múltiples ocasions la voluntat que el procés permaneixi en el temps, com una necessitat de renovar les dinàmiques per enfortir i “crear” ciutat en l’assoliment dels seus reptes d’una forma diferent a com es fa en política o en la participació ciutadana més formal.