Ajuntament de Terrassa

Benvolgut senyor/a,

Ens plau informar-lo que l’experiència “Àgora Terrassa. Per un nou model de ciutat” de l’Ajuntament de Terrassa ha estat seleccionada com a una Pràctica Significativa i ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

Hem valorat que aquesta experiència representa una aportació innovadora i de qualitat en la temàtica de Participació ciutadana. Per tant des de el BBP (www.bbp.cat) us animem a realitzar una feina de difusió i promoció per tal de facilitar el coneixement d’aquestes experiències.

Voldríem agrair-vos la col·laboració i encoratjar-vos a continuar participant amb noves propostes i suggeriments que ens ajudaran a millorar el servei.

Rebeu les nostres felicitacions i una cordial salutació,

Xavier Amor Martín
President
Federació de Municipis de Catalunya

Àngel Garcia Fontanet
President
Fundació Carles Pi i Sunyer

Barcelona, 29 d’abril de 2016