eix_creixement

Davant d’un món intensament individualista i preocupat pels fets materials, les respostes no poden fonamentar-se només en la cerca de solucions des de la mateixa perspectiva, sinó, tot al contrari, cal potenciar els valors i altres maneres.

Llistat de preguntes recollides fins ara relacionades amb aquest eix:

Pod not found

Què et semblen? Creus que són un bon punt de partida? Quines altres hi voldries afegir?