En la 1a sessió àgora es va prendre el primer contacte amb els Eixos de L’Àgora. Els assistents es van dividir en els diferents grups i cada un d’ells va iniciar el camí per afrontar els reptes de ciutat.
Poc a poc es van anar succeint les 1eres intervencions, i van adonar-se’n que les preguntes que van sorgir del dia 25 de novembre no eren fàcils de resoldre i alhora en sorgien de noves.
La proposta Àgora per cadascun dels eixos es resumeix en un quadre que es distribueix en un DINA3. Aquests quadres van començar buits i es tracta d’anar convergint i omplint conjuntament.

Quadre Eixos

Punt de Partida
Tot viatge té un inici i cal triar el rumb abans d’agafar una direcció en concret.
Elements de Reflexió
Els llibres, articles, vídeos o autors que ens inspiren
Preguntes Fonamentals
Quines preguntes clau ens poden ajudar a cercar noves motivacions i generar co-responsabilitat entre la ciutadania? D’aquests interrogants en pren consciència la ciutadania per generar respostes col•lectives de millora.
Idees i Reflexions per avançar
Quines idees i reflexions poden ajudar a millorar les relacions de ciutat?
Possibles projectes de ciutat i lideratges compartits
Aquest és el punt d’arribada, la definició dels projectes de ciutat que:
– Integren el ciutadà com element actiu i diferenciador
– Podrien fer participar a persones habituades a fer-ho i les que no
– Són rehabilitadors de projectes existents que podem regenerar i fer prosperar
– Situen el bé comú de la ciutat per sobre del bé públic i dels interessos particulars i sectorials
– Tenen com a eines la participació, la comunicació i la innovació social

MURS ÀGORA

Mur de l’Eix de Creixement Col·lectiu, Ètica i Valors

Mur de l’Eix de Cohesió Social, Econòmica i Cultural

Mur de l’Eix d’Innovació Social i Coneixement

Mur de l’Eix de Governança, Comunicació i Participació

Mur de l’Eix de Qualitat de Vida Urbana

Mur de l’Eix Estil Terrassa