La Comissió Dinamitzadora es reuneix en dilluns i ha ampliat les converses, en clau Àgora, a la ciutadania. En primer lloc a través dels vídeos i el passat dilluns 31 de març amb la 1a sessió de l’Àgora.

Més de 100 persones van assistir al Vapor Universitari disposades a establir les bases per a un nou model de ciutat en forma d’Eixos i en format aula. Veure algunes fotos

Els participants es representàven a si mateixos més enllà del seu paper o rol dins d’una o una altra organització o entitat. En l’espai espai informal generat es trobaven en el mateix nivell regidors o regidores del govern o de l’oposició, tècnics, ciutadans, entitats empresarials, empreses…

La sessió, en format aula i per eixos va ser molt distesa, els participants i els membres de la comissió van aprofitar per conèixe’s i començar a compartir les primeres preguntes i reflexions. Ara mateix s’estan elaborant els resums de les diferents sessions i el proper dilluns, els membres de la Comissió Dinamitzadora els faran públics per poder-los treballar i debatre conjuntament amb els i les participants, més els qui s’hi vulgui sumar.

El procés continua amb 2 sessions més, també en dilluns. I entremig s’aniran publicant diferents elements de reflexió per … poder enriquir les trobades i punts de vista…i acabar en reflexions que ens permetin avançar i la necessitat de fixar els projectes i lideratges de ciutat. Veure quadre del procés i Veure calendari