esperit_missatge_proposta_290

Aquesta pregunta és rellevant. La resposta té a veure amb el fet que els membres de la Comissió Dinamitzadora tindran caràcter rotatori, podran demanar relleu, d’aquesta manera es busca mantenir el ritme i el propòsit de la proposta.

En el procés entraran preguntes, dubtes i incerteses i han d’anar generant-se propostes, activitats i projectes diversos, transversals, més enllà dels plantejaments més clàssics. No és un procés tancat sinó que és flexible, l’objectiu és entreveure el “com” fer fluir la ciutat.

 

Compartiu
  • Twitter
  • Facebook
  • Google Reader
  • email
  • Delicious
  • LinkedIn