El context urbà és on millor es poden articular les innovacions socials. Si es fomenten tendències ciutadanes per donar resposta a propòsits o mancances, a la llarga aquestes, poden esdevenir instruments potents de transformació social.

A la nostra ciutat, el Banc del temps és un dels exemples sobre els quals per consciència o necessitat, diferents ciutadans i ciutadanes s’organitzen per obtenir un benefici individual arran d’una eina col·lectiva. Compartir temps en allò que poden oferir i obtenir-lo en allò que busquem. Així es crea una xarxa ciutadana d’intercanvi de temps entre diferents persones per donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis, de manera puntual.

A la ciutat, el 2005, una primera experiència pilot el marc del Pla de Barris va iniciar el projecte d’intercanvi en temps. En un primer moment només s’hi van apuntar 14 persones però poc a poc l’experiència personal es va anar estenent a nivell social i avui uns 337 socis i sòcies mantenen al voltant de 400 intercanvis i encara podrien ser molts més. El creixement al llarg del temps és progressivament expansiu.

Les innovacions socials comencen en petit, i dissenyant i “prototipant” es van ampliant i difonent a més persones.

Les 3 sessions de l’Àgora Terrassa a partir de les preguntes i reflexions vol entreveure quins projectes ciutadans poden enfortir i enriquir la vida a la ciutat.