iesstaeulaliaL’Institut  Santa Eulàlia de Terrassa compleix enguany el seu 25è aniversari. La comunitat del centre ho ha volgut celebrar portant a terme un treball educatiu d’aplicació pràctica de les matemàtiques que, a més, pretén ser d’utilitat per a la ciutat.

Fa uns mesos, el coordinador d’aquest projecte, el professor de matemàtiques Josep Margenat, es posà en contacte amb l’Ajuntament de Terrassa per oferir la idea, que consistia en plantejar, executar i explotar una enquesta sobre un tema que fos d’interès per a la ciutat, projecte en el qual participarien alumnes i professors del centre.

Aquesta proposta ha estat molt ben acollida per l’Ajuntament, que ha ofert la seva col·laboració en l’assessorament tècnic i el suport metodològic de l’Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa (OESST), ja que aquesta iniciativa es pot enquadrar perfectament en els propòsits del procés Àgora Terrassa, que persegueix el descobriment d’altres formes innovadores de plantejar estratègies de desenvolupament del territori, cercant finalitats socials i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes. Així, la temàtica proposada, en sintonia amb els objectius de l’Àgora Terrassa, és aprofundir en l’ètica i els valors individuals dels ciutadans vers la comunitat local.

Aquest procés donarà peu a que a l’Institut es treballin de forma transversal els diferents continguts pedagògics que tenen relació amb l’elaboració d’una enquesta social d’opinió: des dels aspectes més qualitatius del qüestionari (quines preguntes es fan, per què, com es fan, o quines respostes es poden esperar) als més quantitatius del tractament de la informació (com s’emmagatzema la informació, com es tabula, com es representa, com s’interpreten les dades, etc), així com altres aspectes igualment importants relacionats amb el coneixement sobre l’entorn, composició demogràfica, la història o la geografia dels indrets de Terrassa on es farà el treball de camp (a qui es fa l’enquesta, on es fa, què hem de tenir en compte al fer-la, etc). Per últim, també es tindran en compte altres aspectes com la finalitat de l’enquesta i quin valor intrínsec té fer-la per a l’educació dels alumnes participants, i també per a les mateixes famílies dels alumnes, que indirectament també hi prendran part.

El qüestionari a respondre tindrà al voltant de 20 preguntes. L’enquesta es farà a tots els barris de la ciutat, seguint una estratificació estadística per tal que el resultat tingui la màxima significació. En la campanya hi participaran uns 200 alumnes del centre, acompanyats pels seus professors. Està previst que treballin en equips de dos i que facin un mínim de 10 enquestes al carrer, amb la qual cosa s’espera disposar d’informació prou representativa de l’opinió dels terrassencs i les terrassenques. La supervisió del treball de camp anirà a càrrec del professorat del centre. Els resultats es treballaran a classe i també s’analitzaran pels tècnics de l’OESST, de forma que puguin constituir coneixement útil per a la ciutat.

Hores d’ara, ja s’ha treballat en la validació del qüestionari i està previst per a la primera setmana d’abril l’inici del treball de camp.