La Junta de Portaveus el 4 de març de 2013 va acordar iniciar un procés per a la obtenció d’un Pacte de Ciutat. Posteriorment el 15 de març mitjançant un Decret acorda constituir-se com a Comissió d’Impuls del Procés Àgora Terrassa per afrontar el repte de repensar els valors i objectius associats al model de ciutat del futur.

Els grups polítics amb representació municipal estableixen i dónen validesa a un procés de diàleg i reflexió crítica i oberta per construir el camí de les estratègies que ens seran útils pels temps que vindran. Comparteixen el fet que l’objectiu no és tant elaborar un document de planificació estratègica clàssic entre les principals empreses i organitzacions sinó que cal reflexionar sobre l’actual model de ciutat, qüestionar-se les seves bases, modificar-les o revalidar-les i definir els principals elements de “consens” ciutadà dels propers anys enfocats a reactivar l’economia local, generar oportunitats, riquesa i ocupació a més a més d’enfortir els mecanismes de benestar i cohesió.

La Comissió d’Impuls tria els membres de la Comissió Dinamitzadora. Es defuig d’una fórumula clàssica de Comité Executiu per liderar el procés. En aquesta ocasió es creu oportú establir un model plural i transparent format per 10-12 persones de perfils diversos seleccionades per imprimir ritme, visió global, transversal i relacional. Aquestes persones no representen a cap visió política concreta ni interessos i han estat escollits per consens.

Aquest procés és particular perquè la mateixa situació política, econòmica i social demana nous formats. Les activitats que se’n derivin poc a poc s’aniran perfilant i comunicant a la ciutadania perquè aquesta hi pugui assisitir i participar.