La Comissió d’Impuls i  la Comissió Dinamitzadora es reuneix per primera vegada el 6 de maig. Aquest dia va ser simbòlicament l’inici del procés Àgora Terrassa. Els representants polítics de la ciutat fan una trobada amb els membres que han elegit per consens per imprimir ritme i donar forma al que ha de ser un Pacte de Ciutat.

Els representants polítics de la ciutat amb representació municipal van compartir plegats amb els membres de la Comissió Dinamitzadora  la visió del procés i l’encàrrec que se’ls feia. En general el paper dels membres i la comissió en conjunt va generar una mica de desconcert sobretot a l’inici. Alguns van quedar sopresos per l’exemple dels parlaments dels polítics. Lluny del color polític al que representen els representants dels partits són persones interessades i que treballen per la ciutat i aquesta sensació inspira entesa i pacte.

La dinàmica positiva impulsa a fer les coses de manera diferent. Poc a poc en la trobada els membres de la Comissió creuen que poden aportar optimisme sense negar la situació actual que és molt molt crua.

Saben que l’Ajuntament té un perfil facilitador, se’ls oferirà suport en les activitats que vulguin organitzar, ponents, secretaris, dinamitzadors…Ells i elles seran l’enllaç i el vincle amb altres persones i activitats que potser ja s’estan duent a terme. Es tracta de  enfortir, diversificar i enriquir la xarxa ciutat.