Després de més d’un any, la Comissió Dinamitzadora fa una proposta de compromís a la ciutat per traçar “el teu, el meu… el nostre camí” de 16 punts

La Comissió Dinamitzadora del procés Àgora Terrassa va celebrar ahir, al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, un acte de retorn d’un any de procés el que van ser-hi presents ciutadans, representants d’entitats, membres de l’Ajuntament i la Comissió d’Impuls, formada per l’alcalde de Terrassa i els portaveus dels Grups Municipals.

En el recorregut que ha traçat la Comissió Dinamitzadora, ha identificat diferents aprenentatges i també obstacles que si es tenen en compte i es minimitzen poden ajudar a tractar projectes de ciutat o qüestions d’interès social. Un dels més importants ha estat donar valor al sentit comú i a la globalitat més enllà de les lògiques sectorials i territorials. També s’ha parlat de la necessitat d’evitar els partidismes i de tenir presents les implicacions de la tutela institucional. Per contra, s’ha detectat que el predomini del pragmatisme i resultadisme fa que costi treballar en clau de procés, i que existeixi dificultat a l’hora d’establir aliances per abordar un determinat problema o acció.

Ha passat més d’un any des de que el 24 de novembre de 2013 la Comissió Dinamitzadora va donar el tret de sortida a l’Àgora Terrassa invitant a formular-se preguntes que havien d’ajudar a descobrir “com” afrontar els reptes de ciutat. Més tard, les més de 200 preguntes van ser classificades en 6 eixos (Creixement Col•lectiu, Ètica i Valors; Cohesió Econòmica, Social i Cultural; Innovació Social i Coneixement; Qualitat de Vida Urbana i Estil Terrassa). Finalment, s’han portat a terme 18 sessions de diàleg generades al voltant dels 6 eixos Àgora, de març a juny de 2014 i amb la participació de més de 180 persones. Aquestes sessions han generat més de 30 idees de possibles projectes de ciutat encaminades a crear lideratges compartits. Alguns dels projectes que han sorgit,  tracten temes com:  banca ètica i diners públics, Terrassa ciutat de l’esport en un entorn natural i saludable, i la valoració i adhesió a l’economia del bé comú.

A partir d’ara, ciutadania, representats polítics, entitats i organitzacions de la ciutat o l’Ajuntament poden generar en l’Àgora Terrassa un diàleg neutral i inclusiu, creant condicions per aconseguir noves experiències de ciutat, prototips i projectes que es faran possibles amb la col•laboració de tothom.

fotoagora

La capacitat de poder fer créixer aquests possibles projectes vindrà del compromís en la pràctica de quatre verbs, quatre actituds i quatre coordenades, en quatre dimensions com són: parar, escoltar, reflexionar i actuar; des de la sinceritat, la humilitat, el coratge i la perseverança; tenint en compte l’ètica, amb un compromís col•lectiu, compartint, experimentant com a factor de millora i garantint la màxima pluralitat, restant oberts a tothom; i practicant-ho des de la dimensió personal, professional, institucional i cívica.

En aquest moment, un cop s’ha posat sobre la taula la proposta de model Àgora Terrassa i dels seus compromisos, ara l’estructura haurà d’adaptar-se al foment i seguiment dels projectes per aplicacions socials. L’alcalde, en nom dels membres de la Comissió d’Impuls, va agrair el treball de la Comissió Dinamitzadora i també de totes les persones que han participat a l’Àgora Terrassa i es va comprometre a que l’Ajuntament, “la casa de tothom”, governi qui governi, garanteixi aquest “espai per sumar”.

L’acte va acabar amb un moment final molt gràfic, ja que a la sala hi havia 16 bombetes que representaven els 16 punts de compromís i que el públic pensava que s’encendrien. Cristina Roca, membre de la Comissió Dinamitzadora, va recordar als assistents que: “la llum no s’aconsegueix tan sols obrint un interruptor. Per afrontar els reptes i obstacles que ens trobarem en el camí és necessària una llum que depèn de cadascú de nosaltres”.

fotoagora2

Veure fulletó amb la informació de retorn dels projectes Àgora que han sorgit del procés i la proposta de l’Àgora com un espai de diàleg, neutral i inclusiu de ciutat.

Veure proposta de Compromís que fa l’Àgora als ciutadans, entitats, organitzacions i Ajuntament.