eix_qualitat

INTRODUCCIÓ 

En aquests moments, la prioritat són les persones, la promoció econòmica i per últim la millora de l’espai públic ara, més ben dit, espai comú de la ciutat.

Els paisatges urbans paulatinament, fins i tot abans de l’arribada de la democràcia, han passat del subdesenvolupament al desenvolupament: subministraments d’aigua, d’electricitat, clavegueram, transport, escoles…

Avui l’escenari és diferent, s’entreveu la necessitat de mantenir els estàndards de qualitat de carrers, places i espais de la ciutat, avançar en la coresponsabilitat, preveure solucions sostenibles i intel·ligents. Per últim esdevé també important i al mateix nivell donar valor i riquesa d’activitats a l’entorn proper.

En aquest sentit, les preguntes recollides en aquest eix fan referència a la qualitat de vida d’aquest espai urbà i contenen dilemes i elements que són importants per configurar-la, fets de convivència que hi intervenen i que plantegen dubtes per maximitzar-la en un futur.

Com podem fer una ciutat més amable? /  Són possibles més carrers per a vianants? I vies de nord a sud i de l’est a l’oest? Què podem fer per tenir una ciutat més neta? / Com podem maximitzar l’efecte positiu de l’obertura de les noves estacions de FGC? / Com ser pioners en la Smart City? Veure-les totes

Les temàtiques d’aquest eix són habituals demandes ciutadanes, històricament la participació s’ha centrat en aquestes temàtiques:

Carrers / mobilitat i transport / seguretat / neteja i residus / sostenibilitat i entorn verd

En l’Àgora més enllà de la inversió estricta, vol abordar, explorar i debatre les implicacions de l’espai comú i el crear ciutat.

PREGUNTES D’AQUEST EIX

El dia 25 de novembre en la presentació inicial de l’Àgora es van formular moltes preguntes des de la creativitat i la il·lusió en el futur de la ciutat. Quines són les preguntes Àgora de l’Eix de Qualitat de Vida Urbana??

Mira quines són les relatives a aquest eix i a través de l’apartat de comentaris de la pàgina, aporta’n d’altres! Entre tots i totes mirarem de contestar-les i avançar.

VÍDEO DE LES PRIMERES CONVERSES SOBRE AQUEST EIX

31 de març 1a SESSIÓ ÀGORA TERRASSA

0042710 rc_qualitat_urbana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure acta -resum de la 1a sessió

Veure acta -resum de la 2a sessió

Veure acta -resum de la 3a sessió