comsegueix

Les preguntes serveixen per organitzar grups de treball, possibles activitats / desenvolupar projectes que han d’ajudar a trobar el sentit a les preguntes o iniciar els camins que ens podrien portar a trobar respostes. Fruit d’aquests grups de treball, activitats, les diferents persones i entitats interessades podran iniciar camins per projectes concrets. Les preguntes poden englobar múltiples temàtiques i per tant s’ha cregut oportú agrupar-les en eixos transversals,perquè la ciutadania s’hi interrelacioni d’una forma diferent a com ho han vingut fent fins ara.

La docència universitària i les entitats de la ciutat, igual com la resta de la ciutadania podran participar i proposar a la Comissió Dinamitzadora de les activitats que es puguin generar de les preguntes del Procés Àgora Terrassa o proposar altres preguntes que creguin oportunes. Ben aviat s’organitzarà un altra activitat per continuar el Procés Àgora Terrassa.