Existeixen uns principis bàsics i de sentit comú per totes les persones que desitgin participar i donar la seva opinió al blog.

 • L’objectiu del blog és donar a conèixer el Procés Àgora Terrassa, com es desenvolupa i recollir-ne aportacions i impressions.
 • Existeixen dos premises fonamentals: el respecte a les persones i el respecte a les idees de cadascú pugui tenir.
 • No s’acceptaran comentaris amb contingut ilegal, spam o publicitat.
 • No s’acceptaran atacs personals, ni insults.
 • Els missatges són una eina de comunicació i participació i per tant es procurarà que siguin clars, simples perquè s’entenguin facilment.
 • Aquest és un blog moderat per facilitar el funcionament del mateix segons aquests principis bàsics.  Si els moderadors ho consideren necessari i en virtut d’aquestes normes bàsiques podran eliminar algun missatge per no entorpir el bon funcionament del blog.  Si qualsevol usuari no està d’acord amb l’eliminació d’un missatge determinat es podrà posar en contacte amb l’equip de moderació per abordar-ho, fer-li arribar la seva queixa o tenir coneixement de les raons per les quals ha estat eliminat.
 • És recomanable adaptar el missatge a cada entrada del blog. Si l’administrador ho considera oportú podrà canviar el contingut a una altra entrada.
 • Cada persona usuària és responsable de les seves opinions i accions i haurà d’assumir conseqüències legals del que hagi escrit.
 • Aquests principis bàsics s’extenen a les altres xarxes socials del procés com són: Facebook i Twitter.

En cas que no es compleixin aquests principis, l’equip de moderació podrà optar per:

 • Editar el contingut dels seus missatges, treient el material que infringeixi aquests principis.
 • Eliminar el missatge completament si s’escau.

Moltes gràcies per la vostres comprensió i col·laboració.

Que continui la conversa!!