Al Procés Àgora Terrassa la invitació a formular-nos preguntes és en sentit ampli i per tant les que es van recollir el dia 25 de novembre, en l’acte de presentació, són d’una gran diversitat. 

Es van recollir, in situ, 127 preguntes en el mur físic de l’Àgora Terrassa. A les que se n’hi han sumat d’altres després.

Teatre Alegria

Fes clic a la fotografia del Mur Àgora Terrassa per veure les preguntes que es van recollir

Hi van haver 11 intervencions orals, que en van formular moltes altres i les quals es poden escoltar en aquest vídeo 

En primer lloc, Moltes Gràcies a tots i totes per participar! Ara, la Comissió Dinamitzadora està començant a analitzar-les i a pensar possibles formats d’activitats o trobades podrien orientar-ne el camí per descobrir el “com” afrontar els reptes de ciutat i marcar l’agenda de l’Àgora Terrassa.

Pots veure les preguntes recollides aquí

En aquest sentit es comencen a intuir diferents tipologies:

 • Segons la naturalesa de la pregunta
  • Inclouen un objectiu
  • Deixen palesa una realitat
  • Plantegen diferents maneres de fer, possibilitats d’explorar nous mètodes
  • Inviten a iniciar accions o projectes
 • Segons el focus d’interès de la pregunta
  • La persona, “el jo” o en la col·lectivitat
  • Em allò material o en quelcom més  immaterial o subjectiu
  • En la concreció o bé fixant l’atenció en un àmbit més general
 • Segons la temàtica:
  • Trobem preguntes relacionades amb la il·lusió, el lideratge, la cultura del reconeixement, les actituds, la consciència crítica,…
  • També s’inclouen interrogants socials i de treball que tant poden ser des del punt de vista de l’empresari, com del treballador o l’aturat, des del punt de vista privat o col·lectiu pel que fa a les diferències socials i necessitats de feina.
  • En el llistat també es poden observar preguntes que mostren ganes d’aprendre d’experiències d’èxit, de sumar esforços i no quedar-se només en el camp de les idees, ganes d’emprendre Innovació Social.
  • La participació de la ciutadania, les entitats de la ciutat i administracions presenta també oportunitats alhora de tractar els problemes que ens afecten.
  • S’hi reflecteixen també preocupacions per l’entorn que ens envolta, ja sigui en l’àmbit de la mobilitat, seguretat, medi ambient, l’urbanisme…
  • En les preguntes per últim s’entreveu la voluntat de diferenciar-se com a ciutat, de reconèixer les seves potencialitats, de buscar noves oportunitats, de millorar l’autoestima dels terrassencs.

També hem de dir que hi ha unes quantes preguntes que són sobre el propi procés Àgora Terrassa…

Tens més preguntes? Pots seguir formulant preguntes, des de la confiança, la creativitat i la il·lusió a les persones que viuen a la ciutat a: https://agoraterrassa.cat/pregunta-agora