eix_cohesio

 

INTRODUCCIÓ

El funcionament del sistema econòmic espanyol al voltant de l’any 2000 va permetre que moltes necessitats bàsiques i no tan bàsiques estiguessin cobertes per a la gran majoria de la població, cosa que va fer que els ciutadans creéssin noves necessitats, de caire postmaterialista (com en una piràmide de Maslow), però aquesta creació de nous enfocaments postmaterialistes no exclou que el sistema econòmic estigués fonamentat en pràctiques d’ètica molt dubtosa (especulació, corrupció, creixement insostenible…). En altres paraules, l’existència de valors postmaterialistes estava fonamentada en un sistema amb falta  d’ètica i moral. Actualment sistema poc ètic i insostenible s’està esfrondrant. Cal construir un altre sistema on els mecanismes per a cobrir les característiques socials i d’oportunitat empresarial vagin lligades a valors morals i ètics.

Preguntes que corroboren el que acabem d’explicar podrien ser les següents:

“Com aconseguirem que les persones trobin feina i millori la seva qualitat de vida i la pobresa? / Com podem fer de Terrassa una ciutat amb igualtat d’oportunitats per a tothom?” Veure-les totes

El concepte de cohesió és realment ampli respecte a les sinèrgies que estableix. Segurament,  les interrelacions i influències respectives són nombroses quan parlem de economia, cultura i relacions socials dintre del marc de la cohesió, és per això que en termes de cohesió podem trobar una gran quantitat d’etiquetes referides a una gran quantitat d’àmbits:

creació de llocs de treball” / “vincles entre escola i món laboral” / “igualtat d’oportunitats” / “renda digna” / “col·laboració públic-privat” / “habitatge”

En definitiva, és probable que aquest eix fos un dels que més etiquetes pogués tenir, ja que els seus impactes aborden gairebé tots els àmbits claus d’una ciutat del segle XXI. És a causa d’això que aquest és considerat com a un eix transcendental en el procés Àgora, en el qual s’han de buscar nous mètodes, relacions, vincles i correspondències.

PREGUNTES D’AQUEST EIX

El dia 25 de novembre en la presentació inicial de l’Àgora es van formular moltes preguntes des de la creativitat i la il·lusió en el futur de la ciutat. Quines són les preguntes Àgora de l’Eix de Cohesió Econòmica, Social i Cultural??

Mira quines són les relatives a aquest eix i a través de l’apartat de comentaris de la pàgina, aporta’n d’altres! Entre tots i totes mirarem de contestar-les i avançar.

VÍDEO DE LES PRIMERES CONVERSES SOBRE AQUEST EIX

31 de març 1a SESSIÓ ÀGORA TERRASSA

0042699 rc_cohesio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure resum – acta 1a sessió

Veure resum – acta 2a sessió

Veure resum – acta 3a sessió