T’animem a formular les preguntes des de la confiança, la creativitat i la il•lusió pel futur de la ciutat

Aquest serà un camí per descobrir el “com” afrontar els reptes de ciutat

No es tracta de reproduir un torn de precs i preguntes clàssic, ni tampoc iniciar un interrogatori, cal evitar judicis de valor. Tampoc necessàriament han de tenir resposta immediata i clara.

Aquestes preguntes es dirigeixen a les persones de la ciutat en el seu conjunt i situaran la dinàmica i el debat estratègic.

La Comissió Dinamitzadora retornarà les preguntes a la ciutat en forma d’actes i activitats, Les preguntes, organitzades i refoses marcaran l’agenda de l’Àgora Terrassa.

S’invita a la ciutadania de Terrassa a fer un exercici de sinceritat. Afrontar els desitjos i incerteses col•lectivament ens ha de permetre avançar.

A les primeres preguntes en seguiran d’altres: Quins valors caldria compartir per tirar endavant els projectes? Quines aliances cal traçar? A quins reptes o desafiaments ens enfrontem? De preguntes n’hi pot haver de molts tipus.

Per la seva formulació podem tenir en compte:

– Incloure l’objectiu que es vol assolir
– Buscar opcions i maneres d’avançar
– Incitar a l’acció
– Cercar noves motivacions

Quina és la teva pregunta pel Procés Àgora Terrassa?

Fes-la i la inclourem en el Mur

[easy_contact_forms fid=1]