Estem acostumats a involucrar-nos als projectes segons les matèries que aborden, segons el rol que desenvolupem en l’entorn i/o els interessos que puguem tenir al respecte.

En aquest sentit, els empresaris estan molt involucrats en el foment de l’emprenedoria, les entitats socials en defensar els drets dels seus membres, simpatitzants en la causa i/o beneficiaris,…

Fruït d’aquestes dinàmiques, es configuren entorns professionals corporativistes, diàlegs d’experts, que sovint no surten de “l’acomodament”, la queixa i la reivindicació sectorial. Lluny de ser transversals no fomenten canvis en la manera de pensar, escoltar altres veus, idees, perspectives, formes d’acceptar i respectar visions divergents. Només generarem valor afegit avançant en projectes compartits de ciutat.

Les preguntes obtingudes en l’acte del dia 25 de novembre de 2013 al Teatre Alegria es podrien estructurar de moltes maneres. La clàssica contindria categories com: l’ocupació, l’educació, l’emprenedoria, la cultura,…

Tot i així, l’Àgora Terrassa va més enllà i la pròpia formulació de les preguntes ja és transversal perquè moltes d’elles contenen diversos elements que no són exclusius d’una matèria o àmbit, sinó d’un repte i oportunitat.

Quin són cadascun d’aquests eixos i quines preguntes inclouen?

eix_creixement

Quan allò intangible és l’arrel d’allò tangible

Davant d’un món intensament individualista i preocupat pels fets materials, les respostes no poden fonamentar-se només en la cerca de solucions des de la mateixa perspectiva, sinó, tot al contrari, cal potenciar els valors i altres maneres.

eix_cohesio

Potenciem i enfortim el “nosaltres”

Un important referent que s’ha de tenir sempre en compte és la cohesió, ja que aquest concepte és tant un mitjà per millorar com un objectiu al que arribar. S’ha de treballar allò que és comú, començant pels temes econòmics i de treball, seguint per la cultura i arribant també a les relacions socials.

eix_innovacio

Fundem noves realitats, aprofitem la incertesa

Una destacada singularitat de la present conjuntura és la incertesa que caracteritza tant el futur més pròxim, com òbviament, el més allunyat. Si fugim del determinisme, i entenem que la realitat és dinàmica, i que els ciutadans són actors que hi participen construint-la i modificant-la, la innovació és un factor essencial per a un futur millor.

eix_participacio

La ciutadania, nova protagonista activa

Sembla que la realitat canvia: la ciutadania, paulatinament, s’oblida del seu paper d’espectador davant de les institucions, vol ésser un actor actiu. Ara vol rebre informació de primera mà, participar i donar la seva opinió en la presa de decisions sobre el que serà el futur de la ciutat. Aquesta situació és cada vegada més permanent i irreversible.

eix_qualitat

Més enllà de l’espai públic, són somnis d’espai comú

Els paisatges urbans en els últims 50 anys han canviat la seva fisonomia, del subdesenvolupament al desenvolupament. A més a més del manteniment dels estàndards de qualitat, hi continuen havent elements, dilemes i millores importants per configurar i donar vida a aquests hàbitats i espais de convivència.

eix_estil

Denominador comú Terrassa

Una manera de fer, una història, moltes singularitats i talents que destaquen en diferents àmbits… peculiaritats de les que sentir-se’n orgullós, i a potenciar, tant des de dins com des de fora, tant en el present, com en el futur.

Ben aviat, podrem debatre les possibilitats dels eixos presencialment en una propera activitat de l’Àgora Terrassa prevista pel 31 de març a la tarda al Vapor Universitari. Mentrestant, els compartim digitalment per saber les teves primeres impressions.