eix_qualitat

Els paisatges urbans en els últims 50 anys han canviat la seva fisonomia, del subdesenvolupament al desenvolupament. A més a més del manteniment dels estàndards de qualitat, hi continuen havent elements, dilemes i millores importants per configurar i donar vida a aquests hàbitats i espais de convivència.

Llista de preguntes relacionades amb aquest eix són:

Pod not found

Què et semblen? Creus que són un bon punt de partida? Quines altres hi voldries afegir?