Zona de Confort Àgora Terrassa

A nivell personal: què és el cercle o zona de confort?

Quan en la nostra vida no hem de dedicar esforç perquè tot continui igual es diu que ens trobem en la nostra zona o cerlce de confort. En aquest estat mental ens desenvolupem bé i estem adaptats a la vida que portem. Això no vol dir que no hi poguem sentir-nos-hi incòmodes. Podríem voler altres perspectives de futur.

Cada persona és diferent i independentment de la seva posició socio-econòmica pot trobar-se en un espai de confort. Durant aquesta situació existeixen unes rutines i habilitats consolidades que transmeten seguretat.

Les palanques de canvi o ganes de sortir de la zona de confort poden ser diverses: valors, aspiracions cerca de noves oportunitats, supervivència…es tracta de comprometre’s amb el que es vol aconseguir, reflexionar sobre les dificultats, generar idees i descobrir pas a pas com fer-les una realitat, evitar les pors a les incerteses i recolzar-se en: els coneixements, les habilitats i punts forts i les actituds favorables i positives al canvi.

Si les motivacions per sortir de la zona de confort són més potents que les ressistències al canvi llavors es podrà iniciar el camí de l’aprenentatge, s’estarà en moviment. En aquesta posició s’és capaç d’incrementar, desenvolupar, experimentar i en definitiva progressar personalment. Aquest marge de millora és el que aporta noves experiències.

Els propòsits que es vulguin assolir han de ser motivadors i assumibles. Si ens posem el nivell massa alt potser ens acabarà paral·litzant per la seva dificultat i complexitat. Potser per això ens haurem d’entrenar per aconseguir salts de llargada cada vegada de més distància.

Un dels vídeos més vistos que ha ajudat més a difondre el concepte zona de confort és el de InKNOWation titulat “¿Te atreves a soñar?”  amb més de 3 milions de visites.

Salvant les distàncies és possible que ens trobem en una zona de confort local?

La zona de confort que tant bé s’entén a nivell personal pot ser l’inici d’una reflexió més àmplia del sistema ciutat.

En aquests moments la gravetat de la crisi econòmica i financer ens obliga a ser més dinàmics, fer-nos les preguntes claus pertinents per trobar el camí de les possibles solucions, identificar els desafiaments i reptes que tenim com a ciutat, qüestionar-nos les assumpcions, repensar valors i objectius associats al model de ciutat que desitgem i treballar conjuntament per assolir efectes positius.

L’Àgora Terrassa proposa que des de l’àmbit local es treballi la confiança urbana amb les organitzacions, entitats, col·lectius i ciutadania que la formen. Un dels objectius és enfortir i diversificar les xarxes, crear nous vincles per mobilitzar la col·laboració público-privada i la consciència ciutadana en els reptes de ciutat.