agora_que es

Àgora Terrassa és el nom que hem posat al procés que ens ha de portar a reflexionar, debatre i definir un “Pacte de Ciutat”, en principi abans de finalitzar aquest any 2013.

El procés de l’Àgora Terrassa ha estat impulsat inicialment des de l’Ajuntament de Terrassa (per unanimitat dels grups polítics municipals, a través de l’anomenada Comissió d’Impuls) i ara està liderat per la Comissió Dinamitzadora, de la qual formen part persones que representen diverses especialitats, àmbits i inquietuds. En aquest procés no hi ha espai per a personalismes, partidismes o interessos particulars: ens proposem reflexionar amb la màxima llibertat i flexibilitat sobre la situació actual de la ciutat, debatre els valors i les formes d’un model de ciutat que s’adapti als canvis que experimenta el nostre país i el nostre món.

En un context difícil i altament canviant sembla que la planificació estratègica classica ja no és un instrument del tot útil per actualitzar l’estratègia urbana. En el terreny personal, organitzatiu i urbà cal provocar un canvi en la manera d’entendre i d’acostar-nos als problemes, crear aliances, diversificar les relacions per poder sumar esforços alhora de desenvolupar projectes, obtenint així resultats més positius.

No es pretén encertar en el què cal fer, donar receptes, sinó que caldrà trobar el “com” en les formes, els valors. Es tracta de posar les complexitats de la ciutat a debat per assolir el Pacte de Ciutat.