Una de les claus de la participació és la informació. No hi pot haver participació sense informació i la informació genera la participació. La informació necessita contextualització i cal que mitjançant la comunicació aprenem els uns dels altres, de les posicions que tenim en determinades temàtiques i que creixem conjuntament posant-nos al lloc de l’altre, creant empatia.

reconeixement_participatives

Per tant, el reconeixement a les persones participatives s’ha de basar en el retorn de la informació del que han aportat i que han contribuït a crear, més enllà d’altres reconeixements que es puguin generar, fruït de les pròpies dinàmiques positives que es puguin derivar.

Ara bé, també cal tenir en compte que algunes de les aportacions individuals poden ser parcialment desestimades però totes contribueixen a seguir el camí i a avançar, encara que se’n descartin algunes.