Les il·lustracions i els esquemes ens transmeten i comuniquen ràpidament en quin punt ens trobem. És per això que a l’Àgora hem volgut dotar-nos d’aquest recurs per il·lustrar l’acte “el teu, el meu…el nostre camí” que es va celebrar el 26 de gener al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

Com sabeu al centre de l’Espai Àgora del mNACTEC hi havia assentada, la Comissió Dinamitzadora, la d’Impuls i alguns representants de l’Ajuntament. A mesura que avançava l’acte, s’anaven col·locant: verbs, actituds, coordenades i dimensions. Per últim es van il·lustrar alguns exemples de projectes que ja tenen promotors i que volen agafar embranzida, a l’espera que altres persones i entitats vulguin emprendre l’aventura del “com” afrontar els reptes de ciutat.

Relatograma Acte Àgora Terrassa 1r any

Més informació

Aquí tens els vídeos de la sessió

Aquí pots veure el compromís Àgora

Aquí pots veure el tríptic de l’Àgora amb el llistat de projectes que han sorgit de l’Àgora i