El context urbà és on millor es poden articular les innovacions socials. Si es fomenten tendències ciutadanes per donar resposta a propòsits o mancances, a la llarga aquestes, poden esdevenir instruments potents de transformació social. A la nostra ciutat, el Banc del temps és un dels exemples sobre els quals per consciència o necessitat, diferents ciutadans...