En un context difícil i altament canviant sembla que els mètodes clàssics de resolució de conflictes ja no són instruments del tot útils. En el terreny personal, organitzatiu i urbà, cal provocar un canvi en la manera d’entendre i d’acostar-nos als problemes,  i una teoria ja existent que pot aportar un gran valor afegit a...