A nivell personal: què és el cercle o zona de confort? Quan en la nostra vida no hem de dedicar esforç perquè tot continui igual es diu que ens trobem en la nostra zona o cerlce de confort. En aquest estat mental ens desenvolupem bé i estem adaptats a la vida que portem. Això no...