Davant d’una situació no desitjada hi ha diferents formes d’afrontar-la. Existeixen diferents pensaments, reflexions i impulsos per superar les dificultats. En l’àmbit personal l’exemple és clar però en l’àmbit col•lectiu i públic on hi ha un alt volum d’interaccions i de relacions complexes aquest fet esdevé especialment important en la generació de dinàmiques per millorar...